Historie

Firma SKM Litomyšl byla založena v roce 1991 jako konzorcium podnikatelů Ing. Romana Staňka a Jana Kubíčka se zaměřením na servis a modernizaci jednoúčelových strojů. Od roku 2004 se firma prezentovala jako sdružení podnikatelů Ing. Romana Staňka, Jana Kubíčka a Ing. Lukáše Kubíčka. V roce 2009 došlo ke změně právní subjektivity a společnost od tohoto roku vystupuje pod názvem SKM Litomyšl s.r.o.

Během prvních let své existence pracovala firma s poměrně malým počtem pracovníků v kooperaci s jinými výrobními firmami. V roce 1995 byla dokončena výstavba provozovny v Litomyšli v ulici Na Lánech.

V roce 1998 byla firma rozšířena o konstrukční kancelář v Praze. Činnost konstrukční kanceláře se opírá o dlouholeté zkušenosti konstruktérů s problematikou jednoúčelových strojů. Stroje jsou konstruovány pomocí moderního CAD systému.

V roce 2016 bylo rozhodnuto o výstavbě nové provozovny v litomyšlské průmyslové zóně. Dokončení stavby a přesun byl realizován v první polovině roku 2019. Tento objekt je navržen dle našich aktuálních požadavků a více vyhovuje svými dispozicemi a možnostmi potřebám našich zákazníků.

Historické milníky:

SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl