O firmě

Firma SKM Litomyšl byla založena v roce 1991 jako konzorcium podnikatelů Ing.Romana Staňka a Jana Kubíčka se zaměřením na servis a modernizaci jednoúčelových strojů. Od roku 2004 se firma prezentovala jako sdružení podnikatelů Ing.Romana Staňka, Jana Kubíčka a Ing.Lukáše Kubíčka. V roce 2009 došlo ke změně právní subjektivity a společnost od tohoto roku vystupuje pod názvem SKM Litomyšl s.r.o.

Během prvních let své existence pracovala firma s poměrně malým počtem pracovníků v kooperaci s jinými výrobními firmami. V roce 1995 byla dokončena výstavba nové provozovny v Litomyšli v ulici Na Lánech s dostatečnými výrobními prostorami a sociálním zázemím pro své zaměstnance. V budově firmy jsou také kanceláře konstrukce, přípravy výroby a vedení firmy. Firma v současné době zaměstnává 20 pracovníků.

V roce 1998 byla firma rozšířena o konstrukční kancelář v Praze. Činnost konstrukční kanceláře se opírá o dlouholeté zkušenosti konstruktérů s problematikou jednoúčelových strojů. Stroje jsou konstruovány pomocí moderního CAD systému.

V současné době nabízí firma SKM Litomyšl kompletní dodávky zakázkových jednoúčelových strojů a zařízení včetně související dokumentace. Pro nová výrobní zařízení firma zajišťuje vývoj technologií, konstrukci, výrobu a montáž včetně uvedení zařízení do provozu. Elektronicky řízené stroje jsou konstruovány a vyrobeny s použitím moderních produktivních technologických prvků, které zajišťují jejich vysokou kvalitu a výkonnost. Součástí dodávek nových zařízení je i rychlý a kvalitní servis.

Firma dále provádí repase a opravy strojů včetně modernizace elektrických zařízení a řídících systémů strojů.

Obchodními partnery firmy SKM Litomyšl s.r.o. jsou tradiční odběratelé a dodavatelé, se kterými má firma dobré obchodní zkušenosti a kteří dodržují závazky uzavíraných obchodních smluv.

Firma nabízí speciální poradenskou činnost v oblasti třískového obrábění, manipulační techniky, technologických dopravních systémů a řízení strojů s ohledem na druh prostředí, do kterého jsou určeny.