Detaily řešení projektu

Studie řešení projektu

Spolupracujeme na přípravě projektu a společně řešíme danou problematiku. V případě, že existuje více řešení, nabízíme několik alternativ.

Studie - technologie

Předložíme první návrh řešení projektu. Sdělíme technologické řešení projektu zároveň se začleněním do výrobního procesu.

Technické zadání

Společně připravíme technické zadání, kde jsou specifikována technická data projektu.

Nabídka

V souladu s technickým zadáním vypracujeme cenovou a termínovou nabídku požadovaného strojního zařízení.

Smlouva o dílo

Po obdržení objednávky připravíme návrh smlouvy o dílo dle § 409 Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v platném znění.

Konstrukce strojní

Konstrukci realizujeme v CAD programu ve 3D prostředí, které umožňuje řešit kolizní situace. Naši konstruktéři řeší projekt s ohledem na platné evropské normy a právní předpisy zemí, ve kterých se bude vyrobené zařízení používat. Bezpečnost stroje nebo zařízení je zohledňována během řešení celého projektu.

Konstrukce elektro

Konstrukci realizujeme v CAD programu, který umožňuje tvorbu elektrotechnické dokumentace dle platných norem. Většina projektovaných strojních zařízení je řízena moderními řídícími systémy.

Výkresová dokumentace

Z 3D prostředí se generují 2D a 3D výkresy montážních sestav, svařovaných konstrukcí a výrobních detailů. Součástí dokumentace je kusovník s počty vyráběných a nakupovaných dílů.

Realizace projektu

Projekt realizujeme v prostorách naší firmy.

Předání projektu

Předání projektu je určené dle řádné smlouvy. Zároveň s předáním projektu připravíme podrobný návod k používání a vystavíme ES prohlášení o shodě dle § 13 odstavec 2 zákona č.22/1997 Sb.

Servis

Po ukončení stanovené záruční doby je možné nabídnout i pozáruční servis zařízení. Tato nabídka zahrnuje pravidelné prohlídky zařízení, případně výměnu definovaných opotřebitelných částí.

SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl