Dávkovací systémy

Zabýváme se dodávkami dávkovacích systémů sypkých hmot pro speciální užití. Naše systémy jsou schopny dávkovat různé objemy a přesnosti. Vše je odvislé od výstupního výkonu systému a požadavku zákazníka na přesnost kontroly dávky. Jsme schopni navrhnout řešení s přímou regulací a zpětnovazební kontrolou, tak i systémy s následnou kontrolou a tříděním dávek.

Naše systémy jsme schopni nasadit v prostředím s nebezpečím výbuchu.

SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl