Komplexní služby

Vývoj a konstrukce jednoúčelových strojů, zařízení a výrobních linek

Naše firma staví na základech týmu odborníků, který má v oboru jednoúčelových strojů dlouholeté zkušenosti. Naši konstruktéři jsou připraveni řešit problematiku strojních mechanizmů, elektro a pneu aplikací. Ke kvalitní a rychlé práci jsou ve všech oblastech používány CAD systémy.

Výroba dle vlastní nebo dodané dokumentace

Realizace projektu je z velké části uskutečněna vlastními výrobními prostředky. Provozovna pro výrobu je rozdělena na sekci obrábění, zámečnických a svářečských prací, elektro montáže a strojní montáže. Kvalifikovaní pracovníci, kteří zajišťují výrobu mají několikaletou praxi v oboru výroby a montáže jednoúčelových zařízení a výrobních linek.

Montáž a oživení

Po ukončení montáže jednoúčelového zařízení či výrobní linky je provedena ve výrobních prostorách funkční zkouška. Průběh funkční zkoušky je dán stupněm oživení a vazbou na provozní podmínky, ve kterých má zařízení nebo výrobní linka pracovat. Na základě výsledků funkční zkoušky jsou realizovány případné konstrukční nebo programové změny. Dále je zařízení transportováno do místa určení ke konečnému zákazníkovi, kde je instalováno a připojeno na provozní energie. Následuje finální zákaznický test zařízení nebo výrobní linky, kdy jsou ověřeny zadané zákaznické požadavky. Spolu s provozním i finálním testem probíhá zaškolení obsluhy a údržby zařízení. Po všech provedených testech je zákazníkovi předána dokumentace v souladu s legislativními požadavky.

Servis zařízení

Po ukončení smluvně stanovené záruční doby nabízíme pozáruční servis s reakcí na požadovanou úpravu zařízení nebo výrobní linky do 24 hodin.

Výroba náhradních dílů

Pro starší zařízení vyrobené v naší firmě nabízíme výrobu náhradních dílů. V některých případech je možné nabídnout i výměnu části sestavy tak, aby čas odstávky zařízení byl co nejkratší.

Generální opravy jednoúčelových zařízení

Zajišťujeme generální opravy a modernizaci zařízení vlastní i cizí konstrukce. Spolu s opravou je přehodnocena bezpečnost zařízení a jsou navrženy nové bezpečnostní prvky dle harmonizovaných norem a právních předpisů.

Kooperace

Konstrukční činnost

Zpracování:

pracujeme s těmito formáty: dwb, dxf, dwg, stp, igs, pro

Výrobní činnost

SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl