Robotizace

Robotizace zasahuje do všech průmyslových odvětví našich činností. Setkáváme se sní buď v samostatných výrobních buňkách, v montážních a testovacích zařízeních nebo je součástí výrobních linek. Průmyslový robot je nástroj, který je možné využít ve všech našich oblastech. Použití průmyslového robota zjednodušuje a zrychluje návrh pracoviště, ve většině případů zrychluje pracovní postup a především je možné flexibilně upravit jeho trajektorii nebo rychlost. Tyto všechny argumenty nahrávají k využívání těchto produktů.

Robotické buňky jsou navrhovány s ohledem na maximální využití průmyslového robota. Všechny ostatní části bývají podřízené tomuto požadavku. Ověření pracovní rychlosti a dosahu ramene je řešeno při konstrukčním návrhu 3D studií. Ta prokáže vhodnost koncepčního návrhu. Spolu s konstrukcí buňky je řešena i bezpečnost použití takto navrhovaného pracoviště.

Navrhované robotické buňky vyhovují nejpřísnějším požadavkům na bezpečnost a na kontrolu montážních procesů, které jsou řešeny buď konstrukčními opatřeními nebo monitorovacími systémy. Zákazníkovi nabízíme možnost vzdálené zprávy k monitorování provozu nebo k úpravám dle nových vzniklých požadavků.

Chapadla
SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl