Speciální strojní zařízení

Krom výše uvedených zařízení jsme schopni navrhnout zařízení speciálního užití, které není možné zařadit do výše uvedených kategorií. Tato zařízení jsou určena k paletizaci a depaletizaci materiálů, řezání speciálních hmot vícelistou pilou, portálové broušení či ohřev a ohýbání silných plastových hmot.

SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl SKM Litomyšl